Voor professionals

 
U werkt met 18-jarigen in het onderwijs, in een (stage)bedrijf, een setting waar jongeren begeleid worden, wonen, sporten en/of vrije tijd doorbrengen. Dan is het raadzaam om meer te weten van jongeren van deze leeftijdsgroep. Hoe leren ze, wat zijn hun drijfveren en wat hebben ze nodig om verder te komen?
Op deze website kunt u bijvoorbeeld feiten en cijfers en ervaringen van 18-jarigen lezen. Maar ook uitleg over de hersenontwikkeling en informatie over leerproblemen. Relevante informatie die u helpt om beter met ‘uw’ jongeren om te gaan en waarmee u hen helpt om zich prettiger te voelen en beter te presteren.

Hersenen
De hersenen van jongeren zijn nog in de groei tot een jaar of 25. Dat betekent dat 18- tot 21-jarigen nog niet op hun best zijn in abstracte denktaken, zoals plannen, vooruit denken en zelfbeheersing. Daar moeten ze al doende beter in worden. Ze kunnen er nog wel wat (coachende) begeleiding bij gebruiken. Lees wat u ‘moet’ weten over de ontwikkeling van de hersenen van adolescenten. Lees meer >

Psychische problemen bij pubers
Voor volwassenen die met pubers en jongeren werken, is het goed om iets te weten van de bijzonderheden die de leeftijd met zich meebrengt. Daarmee is beter te beoordelen wanneer sprake is van ‘puberperikelen’ of serieuze problematiek om je zorgen over te maken.
Lees meer >

Invloed van psychische problemen op leren op school 
Welke invloed hebben psychische problemen op het functioneren van jongeren op school? Complex is dat er per problematiek wel globale ‘groepskenmerken’ te geven zijn, maar dat altijd een combinatie van factoren bepaalt hoe een leerling functioneert. Het gaat om het individuele ‘plaatje’.
Lees meer >

Wat heeft een jongere nodig om te kunnen leren?
Als er sprake is van leerproblemen of moeilijk gedrag komt de vraag op: wat hebben kinderen en jongeren eigenlijk nodig om te kúnnen leren?
Lees meer >

Enkele handige links

  • Balans digitaal; website van de vereniging voor ouders van kinderen met een leer- of gedragsstoornis, waaronder autisme, ADD/ADHD en dyslexie. Ook nuttig voor docenten, coaches en begeleiders die hier meer over willen weten.